Village Accountant Recruitment Syllabus

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1700 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

Village Accountant Recruitment Syllabus

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1

 • GK ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2

 • ಅಂಕಗಣಿತ
 • ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
 • ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಷಯಗಳು
 • ಕಂದಾಯ ನಿಯಮ

Village Accountant Exam Pattern?

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 [ ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆ ]
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ/GK 25 ಅಂಕ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ 25 ಅಂಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ 25 ಅಂಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ 25 ಅಂಕ
ಒಟ್ಟು 100
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 [ ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆ ]
ಅಂಕ ಗಣಿತ/Arithmetic 25 ಅಂಕ
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು/statistic 25 ಅಂಕ
ತಾರ್ಕಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ/Reasoning 25 ಅಂಕ
ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು/Revenue Law 25 ಅಂಕ
ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕ

Exam Syllabus

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ
 • Land Reforms (ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸುಧಾರಣೆ)
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳು
 • ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ
 • ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತ
 • ಪ್ರಚಲೀತ ಘಟನೆಗಳು (ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಹಿತಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿವಿಜೇತರು)
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 • ಕಲೆ ಮತ್ತುಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳು

 • Computer Generation
 • Parts of Computer
 • Functions of computer
 • Computer Hardware
 • Computer Software
 • Memory
 • Computer E-Government
 • File Name Extensions
 • Microsoft Office : Word, Excel, Power Point
 • Algorithm and Flowchart
 • Networking System
 • Internet Email
 • Cyber Security
 • Mobile Technology
 • Computer Shortcut Keys

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ

 •  ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ
 • ಸಂಧಿಗಳು, ಸಮಾಸ, ಸರ್ವನಾಮ, ನಾಮಪದ, ವಿಭಕ್ತಿಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಕ್ರಿಯಾಪದ, ದೇಶಿಯ, ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇಶಿಯ ಪದಗಳು
 • ಅಲಂಕಾರ, ಅವ್ಯಯಗಳು, ತತ್ಸಮ, ತಧ್ಬವ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, ಪದಕೋಶ, ಪದಗಳ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು
 • ಪದಕೋಶ ರಚನೆ, ವಾಕ್ಯಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಜೋಡನೆ (PQRS Model)
 • ಗಾದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ನುಡಿ,
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
 • ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದ ಕೃತಿ

General English

 • English Grammar : Parts of Speech, Question Tag, Direct and Indirect Speech, Voices,
 • Language Function, Tenses, and Sentence Articles
 • Degrees of Comparison
 • Miss Spelled Words
 • Sentence Structure
 • Fill in The Blanks
 • Idioms and Phrases
 • Error Correction
 • One Word Substitutes
 • Antonyms and Synonyms
 • Vocabulary Prefixes and Suffixes
 • Prepositions
 • Comprehension Reading
 • Sentence Rearrangement
 • Correct Sequences (PQRS Model)

Arithmetic

 • ಲಸಾಅ ಮತ್ತು ಮಸಾಅ
 • ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 • BODMAS
 • ಅನುಪಾತ/ಸಮಾನುಪಾತ
 • ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ
 • ಸಂಭವನೀಯತೆ
 • ಸರಾಸರಿ
 • ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ
 • ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ
 • ರೇಖಾಗಣಿತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 • ದೂರ ಮತ್ತು ಕಾಲ
 • ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
 • Square Root and Cube
 • Decimal Fractions
 • ಗಡಿಯಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ
 • ಕ್ಯಾಲಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ

Statistics/ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

 • ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದರೇನು
 • ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೇಗೆ
 • ವರ್ಗಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ
 • ಅವರ್ಗಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ
 • ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ
 • ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರೂಪಣೆ (Representation of Data)
 • ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು
 • ಸರಾಸರಿಗಳು
 • ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

Reasoning

 • ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್
  ದಿಕ್ಕುಗಳು
 • ಅನುಪಾತದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸನಿಂಗ್
 • ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭುಜ/ಚೌಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಲೆಕ್ಕಗಳು
 • ದಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಲೆಕ್ಕಗಳು (DICE)
 • ಬಿಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ
 • ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳು
 • ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಲೆಕ್ಕ
 • Puzzle
 • ರಕ್ತಸಂಬಂಧಗಳು
 • ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಣಿ
 • Analogy
 • Classification
 • Letter and Symbol Series

ಕಂದಾಯ ಕಾನೂನು

 • ಪರಿಚಯ
 • ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ
 • ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು
 • ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೋಜಣಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ಅಪೀಲು ಮತ್ತು ಪುನರೀಕ್ಷಣೆ
 • ಕಂದಾಯ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
 • ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ
 • ಭೂ ಕಂದಾಯ
 • ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನಿಡುವುದು
 • ಪ್ರತಿಗಳು, ಪರೀಶಿಲಣೆ, ಮತ್ತು ಶೋಧನೆ
 • ಫೀಜುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದು.
Spread the Knowledge

One thought on “Village Accountant Recruitment Syllabus

Comments are closed.